“Tamang Pamamahala’t Kahandaan, Kaalaman at Pagtutulungan sa Sakun at Pandemya’y Kalasag ng Bayan”