Noong ika-22 ng Agosto 2022, sa pagbubukas ng klase ay personal ko pong binisita at inalam ang tunay na kalagayan ng 22 paaralang Elementarya at 4 na Sekondarya. Maraming pangangailangan ang bawat paaralan mula sa mga supply, pagkukumpuni ng mga silid-aralan, at kagamitan ng bawat mag-aaral at mga guro. Dahil sa mga nabanggit, sa punto pong ito ay aking ipinababatid sa lahat ng mamamayan ng Calauan, mga magulang at mga guro ng bawat paaralan ang savings po ng Special Education Fund o SEF sa taong 2021, hindi pa kasama ang taong kasalukuyan ay nagkakahalagang Tatlumpong Milyon, Pitong Daan at Dalawampo’t Dalawang Libo, Pitong Daan at Dalawampo’t Limang Piso at Bente Sentimo (PhP 30,722,725.20). Ito po ay binigyang sertipikasyon ng ating Municipal Accountant. Ang pera para sa edukasyon ng kabataang Calaueno ay gagamitin natin nang tama sa kanilang pangangailangan upang itaguyod ang kanilang edukasyon.