Katulad ng aking nabatid noong ako ay nangangampanya pa lamang, “Maraming Calaueno ang may sariling bahay ngunit walang sariling lupa.” Ipinababatid ko sa inyo ang katuparan ng aking sinumpaang panunungkulan, “Self-Help-Development”. Sa aking pangunguna ay namamagitan ang pamahalaang bayan sa lahat ng tenants at land owners upang maisakatuparan ang nararapat na programang pabahay para sa mga kapus-palad nating mamamayan. Binuo ko po ang unit ng ating pamahalaang bayan na Housing and Human Settlement sa ilalim ng aking tanggapan. Sila ang namamagitan sa mga Informal Settlers sa Sitio Burol, Sitio Pook, Sitio Ulik, Tubero, Anscor at Kasaka sa Barangay Mabacan. Ilan dito ay pag-aari ng San Miguel Corporation, PNR at ibang private individuals. Para sa mga mamamayan ng Brgy. Mabacan, sa inyo po ang unang programa ng pabahay ng aking panunungkulan. Wala nang mamamayan sa Calauan ang aalis sa inyong kinatitirikan nang walang maayos na tahanan.