Sa unang araw ng aking panunungkulan bilang inyong Punong Bayan ay nilagdaan ko ang Executive Order No.: 001-2022 na nagpapalawig nang dalawang buwan sa 171 Job Order, Casual at Project Base workers upang mapaglingkuran ang mamamayan ng Calauan. Magpahanggang ngayon sila ay nananatiling kasama ng inyong lingkod upang pagsilbihan ang ating mga kababayan. Gayundin, ay itinama ko ang kanilang mga pasahod na dati ay PhP 300.00 piso lamang kada araw, hanggang maging PhP 400.00 at PhP 437.00 pesos na ang kanilang natatanggap na suweldo kada araw