Ang proyektong ito na madalas nang nababangit ng mga nanunungkulan sa ating bayan, pinagpaplanuhan at tinatangkang isagawa, ngunit sa mahigit 21 taon ay walang naging ganap na katugunan. Bilang unang hakbang, sa bisa ng SB Resolusyon No. ___-2022 ako ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Sangguniang Bayan upang maghanap ng laang lupa upang gawing Pamilihang Bayan, maniwala po kayo sa loob ng dalawang taon maisasagawa ng inyong lingkod ang PAMILIHANG BAYAN NG CALAUAN, kasama ang Sangguniang Bayan at siyempre, kasama ang ating kinatawan ng Ikatlong Distrito ng Laguna, KGG. LORETO “AMBEN” AMANTE, na sa ngayon ay naglaan na ng halagang 200 Milyong Piso para sa pagpapagawa ng ating Pamilihang Bayan.  Maraming-maraming salamat po!