Mula Lunes hanggang Biyernes ay bukas din po ang RHU para sa kahit anong uri ng konsultasyong pangkalusugan. Kung palakasan ang pag-uusapan, ipinaayos na po natin ang Municipal Covered Court upang inyong mapakinabangan bilang palaruan. Dito rin ginaganap ang ChaZumLey Zumba tuwing Tuesday and Thursday na pinangungunahan ng aking maybahay na si Mildred Macasinag Caratihan. Sa kasalukuyan ay regular nang kinukuha ang mga basura sa kani-kanilang barangay na dati-rati ay inaabot ng ila-ilang buwang nabubulok sa kani-kanilang tahanan.