At bilang pagkilala sa edukasyon ng ating mga magulang, tayo po ay nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Laguna Tourism Culture and the Arts upang matulungan sa restorasyon ng Gusaling GABALDON na matatagpuan sa Calauan Central School. Itinayo po ito noong 1946. Ito po ay iparerehistro natin sa National Historical Institute matapos ang restorasyon bilang isa sa mga tanda ng makasaysayang edukasyon ng mamamayang Calaueno.