Kasama sa pagiging Makabayan ang disiplina, kung kaya’t tuwing Lunes ay inaatasan ko at aking personal na pinangungunahan ang pagdalo sa Flag Rasing Ceremony, nanunumpa sa harap ng bawat kawani na buong husay na pag-iibayuhin ang paglilingkuran sa ating mamamayan. At ang pagsasabuhay sa himno ng Calauan bilang tanda ng pagmamahal natin sa bayan. Kasama sa ating panunumpa bilang kawani ng gobyerno ang, “papasok nang maaga at magtatrabaho nang lampas sa oras kung kinakailangan.” Hindi po ako tumitingin sa oras kundi sa resulta ng aking paglilingkod. Kasama ang solar light boys at MDRRMO TEAM sa serbisyong hindi nagbibilang ng oras mula sa paglilinis ng mga kanal, pagkakabit ng mga solar light hanggang sa pagsasaayos ng sementeryo.